หน้าหลัก > ประกาศ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ...
2022-05-03 22:46:16
บันทึกประวัตินักศึกษาใหม่และแนบเอกสารการายงานตัว รอบ 4
สำหรับน้องๆที่ติดรอบที่ 4 direct admission สามารถบันทึกประวัตินักศึกษาใหม่และแนบเอกสารการายงานตัว ที ...
2021-06-21 15:53:23
รอบที่ 3 admission1 และadmission2
 มาแล้วจ้าน้องๆรอบadmission1และ admission2 เปิดรับแล้วจ้าสาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศคณะ มนุษย ...
2021-05-08 09:17:37
เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 2 โควตา ประเภทความสามารถทางวิชาการ และความสามารถพิเศษ
กำหนดการรับสมัคร ภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2)สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่ ...
2021-04-19 12:31:23
สอนการทำแผนที่แม่บทออนไลน์
หลายท่านคงได้เห็นโปรโมทการสอนทำแผนที่แม่บทออนไลน์ในวันพรุ่งนี้ ที่มีเด็กอ้วนๆ สองคนมายืนเก๊กหล่ออยู่ ...
2021-03-08 13:55:23
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ LTAX3000 (เวอร์ชั่นใหม่)
ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  LTAX3000 (เวอร์ชั่นใหม่) โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเ ...
2020-09-28 14:54:36
ปฏิทินการคัดเลือกในแต่ละรอบของระบบ TCAS64
ปฏิทินการคัดเลือกในแต่ละรอบของระบบ TCAS64         การรับสมัครในปีการศึกษา 2 ...
2020-08-24 19:52:26
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขอเรียนเชิญบ ...
2020-08-20 20:49:48
ประกาศปัจจุบัน