หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ LTAX3000 (เวอร์ชั่นใหม่)
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ LTAX3000 (เวอร์ชั่นใหม่)

admin thai
2020-09-28 14:54:36


ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  LTAX3000 (เวอร์ชั่นใหม่) 

โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ✳️

????จัดโดย สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

สามารถ แสกนคิวอาร์โคด ดาวน์โหลดและส่งใบสมัครได้เลย

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

คุณอรอนงค์ กอวงษ์       087-665-4635

คุณศรัณย์ กรังพานิช     090-739-7832

#โครงการบริการวิชาการหารายได้