หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 3 Admission
เปิดรับแล้ว รอบที่ 3 Admissionสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตเปิดรับสมัครน ...
2022-05-03 22:57:15
ขั้นตอนการเข้าสอบสัมภาษณ์ รอบที่2 Quota สำหรับน้องๆtcas65
ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ สำหรับขั้นตอนการเข้าสอบสัมภาษณ์ รอบที่2 Quota สำหรับน้องๆtcas65 ที่สมัครเข้า ...
2022-03-17 18:24:44
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกาา2565 รอบที่2(Quota)
(รอบที่ 2 Quota)สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศเปิดรับ ประเภทความสามารถทางวิชาการ/ประเภทความสามารถพิเศ ...
2022-01-22 01:01:30
การประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14
การประชุมวิชาการนิสิต นักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 จัดโดย คณะสัง ...
2022-01-22 00:47:00
การประชุมวิชาการนิสิต นักศึกษาภูมิศาสตร์และ ภูมิสารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทย (รูปแบบออนไลน์) ครั้งที่14 จัดโดย คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ขอเรียนเชิญผู้ที่มีความสนใจเข้าร่วมฟังและส่งกำลังใจให้กับตัวแทนของเราด้วยนะคะในงาน การประชุมวิชาการน ...
2022-01-22 00:43:14
อาจารย์สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ผศ.มรกต วรชัยรุ่งเรือง ตีพิมพ์บทความลงวารสาร applied science ฐาน Scopus และ SJR Q2
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ผศ.มรกต วรชัยรุ่งเรือง ได้ตีพิมพ์บทความวิจัยลงในวารสาร ...
2021-11-22 13:59:26
ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษา ปี 2565
รอบ Portfolio 1 ตุลาคม 2564 - 7มกราคม 2565รอบ Quota 1 กุมภาพันธ์- 31 มีนาคม 2565รอบ Admission 2-10 พ ...
2021-10-10 13:01:39
เปิดรับสมัครแล้ว รอบที่ 1PORTFOLIO DEK65
เปิดรับสมัครแล้ว สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ  ตั้ั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2564 - 7 ม.ค. 2565ค ...
2021-10-01 12:01:09
ข่าวปัจจุบัน