หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

17 มกราคม 2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสำนักงานเขตดุสิต ร่วมจัดโครงงาน สร้างงาน ส่งเสริมอาชีพ ฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนเขตดุสิต
วันที่ 17 มกราคม 2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสำนักงานเขตดุสิต ร่วมจัดโครงงาน สร้างงาน ส่งเส ...
2023-01-19 15:13:53
การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 การวางผังนโยบายระดับประเทศ ในบริเวณภาคพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2565 คณาจารย์ สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ทำก ...
2022-10-19 14:17:46
นางสาวกมลชนก โลกนิยม นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้รับทุนการศึกษาประจำปี 2565 จำนวน 5000 บาท
สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอขอบพระคุณสมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทา ใ ...
2022-08-25 13:49:22
คณาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ลงพื้นที่สำรวจ จังหวัดปทุมธานี
วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2565 คณาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยา ...
2022-08-25 13:25:42
คณาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ลงพื้นที่สำรวจ จังหวัดสกลนคร และอุบลราชธานี
วันที่ 13 - 16 กรกฎาคม 2565 คณาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิ ...
2022-08-25 13:21:24
โครงการนวัตกรรมอากาศยานไร้คนขับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตทางการเกษตรอย่างยั่งยืน จังหวัดระนอง
วันที่ 22-24 กรกฎาคม 2565 อาจารย์ และนักศึกษาของสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏส ...
2022-08-25 13:13:48
ข่าวย้อนหลัง