หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขั้นตอนการเข้าสอบสัมภาษณ์ รอบที่2 Quota สำหรับน้องๆtcas65
ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ สำหรับขั้นตอนการเข้าสอบสัมภาษณ์ รอบที่2 Quota สำหรับน้องๆtcas65 ที่สมัครเข้า ...
2022-03-17 18:24:44
การประชุมวิชาการนิสิต นักศึกษาภูมิศาสตร์และ ภูมิสารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทย (รูปแบบออนไลน์) ครั้งที่14 จัดโดย คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ขอเรียนเชิญผู้ที่มีความสนใจเข้าร่วมฟังและส่งกำลังใจให้กับตัวแทนของเราด้วยนะคะในงาน การประชุมวิชาการน ...
2022-01-22 00:43:14
อาจารย์สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ผศ.มรกต วรชัยรุ่งเรือง ตีพิมพ์บทความลงวารสาร applied science ฐาน Scopus และ SJR Q2
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ผศ.มรกต วรชัยรุ่งเรือง ได้ตีพิมพ์บทความวิจัยลงในวารสาร ...
2021-11-22 13:59:26
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์มรกต วรชัยรุ่งเรือง
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีมติอนุมัติแต่งตั้ง รศ./ผศ. ใหม่  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ ...
2021-09-30 14:16:24
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์มรกต วรชัยรุ่งเรือง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีมติอนุมัติแต่งตั้ง รศ./ผศ. ใหม่  9  รายสภามหาวิทยาลัยราชภั ...
2021-09-29 18:24:13
ลงทะเบียนขอรับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา
ลงทะเบียนขอรับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษานักศึกษาสามารถลงทะเบียนขอรับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา  ...
2021-08-19 19:45:49
ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของอาจารย์มัทญา พัชนี (อาจารย์แก้ม)
            สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนั ...
2021-05-23 12:35:43
ข่าวปัจจุบัน