หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

ผลรางวัลการประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 (TSG 14th) ระหว่างวันที่ 21 – 22 มกราคม 25
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ...
2022-01-28 11:16:59
กิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (รูปแบบออนไลน์) ปี 2564
ขอเชิญคณาจารย์และนักศึกษาทุกชั้นปี เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ ในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2564 เป็นเวลา 10 ...
2021-06-30 10:49:22
ข่าวย้อนหลัง