หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารทางวิชาการภูมิศาสตร์
ข่าวสารทางวิชาการภูมิศาสตร์

นิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพชั้นปีที่ 4 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
วันนี้ (13 มีนาคม 2566 ) อาจารย์คธาวุฒิ ไวยสุศรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ได้มา ...
2023-03-14 14:45:38
ประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 ภายใต้แนวคิด “การยกระดับงานวิจัยสู่นวัตกรรม” ในรูปแบบออนไลน์
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดงานประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 ภายใต้แนวคิด “การยกระดับ ...
2021-06-20 12:11:03
ภูมิศาสตร์ประเทศไทย : ภาคเหนือ (North region)
           ภาคเหนือมีภูมิประเทศ ส่วนใหญ่ของเขตนี้มีลักษณะเป็นทิวเขา ภู ...
2021-05-08 09:27:17
ข่าวย้อนหลัง