หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

การประยุกต์อากาศยานไร้คนขับ (UAV) และ Extreme Gradient Boosting (XGBoost) ในการประมาณผลผลิตพืชผล: กรณีศึกษาอำเภอดอนตูม นครปฐม ประเทศไทย
 ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ และสาขาวิชาการการออกแบบและนวัตกรร ...
2023-04-06 19:21:23
นิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพชั้นปีที่ 4 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
วันนี้ (13 มีนาคม 2566 ) อาจารย์คธาวุฒิ ไวยสุศรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ได้มา ...
2023-03-14 14:45:38
ข่าวย้อนหลัง