หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ผลรางวัลการประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 (TSG 14th) ระหว่างวันที่ 21 – 22 มกราคม 25
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ...
2022-01-28 11:16:59
อาจารย์คธาวุฒิ ไวยสุศรี ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในวารสารระดับนานาชาติ ISPRS International Journal of Geo-Information
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์คธาวุฒิ ไวยสุศรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ มหาวิทยาลัย ...
2022-01-07 21:41:33
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอแจ้งผลการพิจารณาเบื้องต้นว่าโครงการของท่านได้รับการจัดสรร
นักวิจัยสาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ผ่านการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนก ...
2021-11-06 11:51:16
ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษา ปี 2565
รอบ Portfolio 1 ตุลาคม 2564 - 7มกราคม 2565รอบ Quota 1 กุมภาพันธ์- 31 มีนาคม 2565รอบ Admission 2-10 พ ...
2021-10-10 13:01:39
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการให้ความรู้ด้าน RSGIS โดย อาจารย์ มรกต วรชัยรุ่งเรือง
พรุ่งนี้ (29 กรกฎาคม 2564 ) เวลา 15.00 -16.00 น. ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการให้ความรู้ด้าน RSGIS& ...
2021-07-28 15:36:36
การตีพิมพ์ผลงานวิจัยด้านภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อม Applied Environmental Research (AER)
       ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์คธาวุฒิ ไวยสุศรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาภูมิศาสตร์ ...
2021-07-24 17:58:35
การตีพิมพ์ผลงานวิจัยด้านภูมิศาสตร์ Geographia Technica, Vol. 16, Issue 1, 2021
        ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์คธาวุฒิ ไวยสุศรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาภูมิศาสตร ...
2021-07-24 17:42:19
ตรวจสอบรายชื่อรอบพิเศษ ได้ทางเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กำหนดการ รับสมัครนักศึกษา ในรอบเพิ่มเติม ในระหว่างวันที่ 14-28 มิ.ย. 2564 สามารถติดตามตารางกิจกรรมขอ ...
2021-06-30 10:48:47
กิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (รูปแบบออนไลน์) ปี 2564
ขอเชิญคณาจารย์และนักศึกษาทุกชั้นปี เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ ในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2564 เป็นเวลา 10 ...
2021-06-30 10:49:22
ข่าวย้อนหลัง