หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

การเดินทางจากสถานีขนส่งรูปแบบต่างๆ มายังมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนทา
แนะนำ ????????????การเดินทางจากสถานีขนส่งรูปแบบต่างๆ มายังมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนทา ได้ง่ายๆด้วย 5 ร ...
2021-06-30 12:47:34
ประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 ภายใต้แนวคิด “การยกระดับงานวิจัยสู่นวัตกรรม” ในรูปแบบออนไลน์
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดงานประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 ภายใต้แนวคิด “การยกระดับ ...
2021-06-20 12:11:03
ภูมิศาสตร์ประเทศไทย : ภาคเหนือ (North region)
           ภาคเหนือมีภูมิประเทศ ส่วนใหญ่ของเขตนี้มีลักษณะเป็นทิวเขา ภู ...
2021-05-08 09:27:17
การวัดความสูงของต้นไม้จากแบบจำลองความสูงทรงพุ่มด้วยอากาศยานไร้คนขับ กรณีศึกษา อำเภอเขาชัยสน และอำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
น้องๆรู้หรือไม่ การวัดความสูงของต้นไม้  ไม่ได้ใช้การวัดด้วยเชือก ไม้บรรทัด หรือเงาแล้วนะ!!!&nbs ...
2021-05-08 09:15:25
การวิเคราะห์ปัจจัยและการทำนายการเกิดภัยแล้งด้านเกษตรกรรม กรณีศึกษา : อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
 การวิเคราะห์ทางสถิติและการสำรวจระยะไกลสามารถนำมาใช้ตรวจสอบปัจจัยที่ทำให้เกิดภัยแล้งได้จริงหรือ ...
2021-05-08 09:12:14
ภูมิศาสตร์ประเทศไทย : ภาคตะวันออก (Eastern region)
ภาคตะวันออก เป็นภูมิภาคย่อยทางตะวันออกของประเทศไทย เดิมถือเป็นส่วนหนึ่งของภาคกลาง อยู่ติดชายฝั่งอ่าว ...
2021-04-24 21:31:16
ภูมิศาสตร์ประเทศไทย : ภาคใต้ (South Region)
ภาคใต้ เป็นภูมิภาคหนึ่งของประเทศไทย ตั้งอยู่บนคาบสมุทรมลายู ขนาบด้วยอ่าวไทยทางฝั่งตะวันออก และทะเลอั ...
2021-04-24 21:23:12
open house geo ssru2020
งานกิจกรรม open house 2020   ที่จัดขึ้นในวันที่  7-8 ธันวาคม 2563  สาขาภูมิศาสตร์และภ ...
2020-12-25 14:30:39
ข่าวย้อนหลัง