หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารทางวิชาการภูมิศาสตร์ > ภูมิศาสตร์ประเทศไทย : ภาคตะวันออก (Eastern region)
ภูมิศาสตร์ประเทศไทย : ภาคตะวันออก (Eastern region)

admin thai
2021-04-24 21:31:16

ภาคตะวันออก เป็นภูมิภาคย่อยทางตะวันออกของประเทศไทย เดิมถือเป็นส่วนหนึ่งของภาคกลาง อยู่ติดชายฝั่งอ่าวไทยด้านตะวันออก นับเป็นอีกภูมิภาคหนึ่งที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ เนื่องจากเป็นแหล่งอุตสาหกรรม ผลไม้ และอัญมณีของประเทศ