หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ช่องทางติดต่อสอบถาม การจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2564
ช่องทางติดต่อสอบถาม การจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2564

admin thai
2021-06-29 20:56:25

ช่องทางการติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ปีการศึกษา 2564 สำหรับนักศึกษาในสาขาภูมิศาสสตร์และภูมิสารสนเทศ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

สแกนคิวอาร์โคดได้เลยจ้า