หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อาจารย์คธาวุฒิ ไวยสุศรี ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในวารสารระดับนานาชาติ ISPRS International Journal of Geo-Information
อาจารย์คธาวุฒิ ไวยสุศรี ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในวารสารระดับนานาชาติ ISPRS International Journal of Geo-Information

admin thai
2022-01-07 21:41:33

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์คธาวุฒิ ไวยสุศรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในวารสารระดับนานาชาติ ISPRS International Journal of Geo-Information(ฐานข้อมูลวารสาร Web of Science, SCOPUS, และ Scimago Q-1)

ในหัวข้อวิจัย

Spatial evolution of coastal tourist city using the Dyna-CLUE model in Koh Chang, of Thailand during 1990–2050