หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวงานวิจัย > การพัฒนา EEC เพื่อรองรับ สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society)
การพัฒนา EEC เพื่อรองรับ สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society)

admin thai
2021-04-24 21:06:31

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

การพัฒนา EEC เพื่อรองรับ สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) 

โดย นายคธาวุฒิ ไวยสุศรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

????????????????????????

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ >> https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/926922?fbclid=IwAR0ukNRMe0XWzU1iKh99DzPMlcYoDiVoF3pKRo2Tld0Vw-0719YR_OEEKf4

การพัฒนา EEC เพื่อรองรับ
สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society)