หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา > กิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (รูปแบบออนไลน์) ปี 2564
กิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (รูปแบบออนไลน์) ปี 2564

admin thai
2021-06-30 10:49:22

ขอเชิญคณาจารย์และนักศึกษาทุกชั้นปี เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ ในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2564 เป็นเวลา 10.00น.-12.00น. 

และกำหนดการของวันปฐมนิเทศในรูปแบบออนไลน์ ปีการศึกษา2564 ผ่านทาง https://meet.google.com/ied-xgwc-mix?fbclid=IwAR2SfapJfZej16JuWw71Nop6WAn2nSzSLXMMaidfaafqlncEWwmXMM8xXRw

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ