หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา > กิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564
กิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

admin thai
2021-07-01 13:47:38

วันนี้ 30 มิ.ย 64 สาขา ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ได้มีการปฐมนิเทศในรูปแบบออนไลน์ เวลา10.00-12.00 น. โดยให้นักศึกษาทุกชั้นปี เข้าร่วมปฐมนิเทศ ในรูปออนไลน์ เพื่อฟังอาจารย์ประจำสาขาเเนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับรายวิชาที่เรียนในเทอมนี้ เเละบอกวิธีการลงทะเบียนให้กับรหัส 64  อีกทั้งยังรับฟังแนวคิดจากรุ่นพี่ศิษย์เก่า เกี่ยวกับแนวทางการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และการดำเนินชีวิตในรูปแบบใหม่ยุค New normal

อาจเป็นรูปภาพของ 12 คน, หน้าจอ
และข้อความพูดว่า "บันทึก ณยศ ลพานิช
มรกด วรชัยรุ่งเรือง พรสมิทธิ์
จายสมิทธิกุล æ พรเพิ่ม แชโง้ว ศรันย์
ศรันย์ขางบอก ภูบดี นิลหว่าง daii umida
ศศิกาณด์ แก้วหาวงค์ ¥ อภิชัยเทวานนท์
ภิชัยเทว อชิรญา จดุเทน กวินภา อนุรักษ์
12:39 ied-xgwc-mix ภัทรพล จงกลณี อีก 4คน
คุณ"อาจเป็นรูปภาพของ 11 คน, หน้าจอ
และข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 13 คน, หน้าจอ
และข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และข้อความ