หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวการรับสมัครนักศึกษา > ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษา ปี 2565
ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษา ปี 2565

admin thai
2021-10-10 13:01:39

รอบ Portfolio 1 ตุลาคม 2564 - 7มกราคม 2565


รอบ Quota 1 กุมภาพันธ์- 31 มีนาคม 2565


รอบ Admission 2-10 พฤษภาคม 2565


รอบ Direct Admission 25-31 พฤษภาคม 2565


คุณสมบัติของผู้สมัคร  


1. มี GPAX   เฉลี่ย  5  เทอม   ไม่น้อยกว่า   2.00  


2. รับทุกแผนการเรียน


3. กศน.  , ปวช. ,ปวส.   สามารถ เรียนได้


4. ไม่ตาบอดสี