หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ > รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 ในวันที่ 27-28 มกราคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 ในวันที่ 27-28 มกราคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

admin thai
2021-02-02 16:21:35

เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดอุทกภัยซ้ำซาก ระหว่างปี พ.ศ. 2548 – 2562 บริเวณลุ่มน้ำลำเซบก จังหวัดอำนาจเจริญ และ จังหวัดอุบลราชธานี

โดย นางสาวไอลดา สุวรรณพันธ์

ในภาพอาจจะมี ข้อความ