หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ > รางวัลรองชมเชย การประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 ในวันที่ 27-28 มกราคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
รางวัลรองชมเชย การประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 ในวันที่ 27-28 มกราคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

admin thai
2021-02-02 16:20:53

ในภาพอาจจะมี ข้อความ