หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารทางวิชาการภูมิศาสตร์ > ภูมิศาสตร์ประเทศไทย : ภาคเหนือ (North region)
ภูมิศาสตร์ประเทศไทย : ภาคเหนือ (North region)

admin thai
2021-05-08 09:27:17

           ภาคเหนือมีภูมิประเทศ ส่วนใหญ่ของเขตนี้มีลักษณะเป็นทิวเขา ภูเขา หุบเขาและแอ่งแผ่นดินระหว่างภูเขา มีความสูงชันจากบริเวณ ตะวันตกเฉียงเหนือ แล้วค่อย ๆ ลาดต่ำลงมาสู่ที่ราบต่ำ บริเวณตะวันออกเฉียงใต้และตอนกลางแล้วค่อย ๆ สูงขึ้นอีกทางบริเวณตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือในเขต จ.น่าน คือ แถบเทือกเขาหลวงพระบาง บริเวณที่สูงเหล่านี้นับเป็นแหล่งกำเนิดของแม่น้ำลำธารหลายสาย ที่ไหลลงสู่แม่น้ำโขงทางด้านเหนือ ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาทางด้านใต้และ ลงสู่ลุ่มน้ำสาละวินทางตะวันตก หุบเขาและแอ่งแผ่นดินที่แม่น้ำเหล่านี้ไหลผ่าน จะเกิดที่ราบดินตะกอนที่แม่น้ำไหลพามาทับถม เป็นบริเวณที่อุดมสมบูรณ์เหมาะ ในการเพาะปลูกและการตั้งถิ่นฐาน ทำให้กลายเป็นแหล่งชุมชนสำคัญของภาค อ้างอิงจากกรมทรัพยากรธรณี

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

ข้อมูลขอบเขตการปกครอง

อาจเป็นรูปภาพของ แผนที่ และข้อความ

ลักษณะภูมิประเทศที่โดดเด่น

อาจเป็นรูปภาพของ ภูเขา, เมฆ
และข้อความ

ทรัพยากรแหล่งน้ำ

อาจเป็นรูปภาพของ กลางแจ้ง
และข้อความ

ทรัพยากรดิน

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ทรัพยากรป่าไม้

อาจเป็นรูปภาพของ กลางแจ้ง, ต้นไม้
และข้อความ

แร่ธาตุ

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

สภาพอากาศ

อาจเป็นรูปภาพของ กลางแจ้ง
และข้อความ

ติดตามข่าวสารได้อย่างรวดเร็วที่นี่

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ